Locate

Last updated 2 months ago

Trả về địa chỉ của toạ độ nhập vào

get
/Position/Locate

http://api.goong.io
/Position/Locate
Request
Response
Headers
Authentication
required
string
Bearer + API Key
Query Parameters
lat
required
number
Latitute of address
lon
required
number
Longitute of address
200: OK
{
"code": 200,
"description": "17T3 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội"
}

Example

Request
Response
http://api.goong.io/Position/Locate/?lat=21.001933&lon=105.796844
{
"code": 200,
"description": "Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội"
}